ข่าวสารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับชมการเสวนาวิชาการออนไลน์ ข้อมูลวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็ก อายุ 6 เดือน - 5 ปี และการใช้ LAAB

           

September 28, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านกระบวนการผลิตยาชีววัตถุ และรับชมการบรรยายพิเศษ

                     

September 06, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ขอเชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ครบรอบ 10 ปี

               

August 09, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

การเสวนาวิชาการ ประสิทธิผลของวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น เข็ม 3 และ 4 จากการใช้จริงในประเทศไทย และอัปเดตข้อมูลสำหรับวัคซีนรุ่นใหม่

August 03, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผู้บริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ASEAN Vaccine Network Workshop: Regional Vaccine Manufacturing Development โดยวิธีคัดเลือก ปีงบประมาณ 2565

August 16, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างผู้บริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ASEAN Vaccine Network Workshop: Regional Vaccine Manufacturing Development ปีงบประมาณ 2565

August 05, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาวิธี e-bidding โครงการจ้างประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564)

January 13, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาวิธี e-bidding โครงการจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด การประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (Monitoring KPI) และการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของส

January 13, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล

           

September 24, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

NVI celebrates its 10th anniversary

               

August 25, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดงานวันสถาปนาสถาบัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี

               

August 16, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติและผู้บริหาร ให้นโยบายเจตจำนงการป้องกันการทุจริต

April 27, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าววิชาการ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติอัปเดตจัดเต็ม ข้อมูล “วัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็ก และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ”

           

October 07, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเวทีการประชุม ASEAN Vaccine Network Consultation Meeting on Regional Vaccine Manufacturing Development ตั้งเป้าไทยและอาเซียนก้าวขึ้นสู่เวทีผู้ผลิตวัคซีนชั้นนำของโลก

       

September 14, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

NVI marks a decade of vaccinations – aiming for national vaccine security within 2037

                   

August 16, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

10 ปี สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 1 ทศวรรษกับเส้นทางด้านวัคซีน ตั้งเป้า ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน ภายในปี 2580

                  

August 08, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน

September 15, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโครงการ

September 08, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

September 08, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ และตำแหน่งธุรการโครงการ

September 06, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด